aprilie 20, 2007

Pro Periam : Meseria de dascal


Autor: Diana Hojda

A apărut numărul 2 al revistei Pro Periam în care periamoşeni scriu despre Periam. În continuare veţi putea citi un articol scris de Diana Hojda în această publicaţie.

Meseria de dascăl


Dascălii nu au aparut întâmplător în această lume. Dumnezeu i-a trimis pe Pământ pentru a împărţi Lumină şi Căldură. Dascălii adevăraţi nu îşi aleg această profesie pentru a avea un loc de muncă, ori pentru foloase materiale, nici pentru a-şi urmări propriile interese. Aceşti oameni au fost înzestraţi cu har şi au hotărât că menirea lor este aceea de a dărui.

Aparent neînsemnaţi, lipsiţi de acea putere atât de mult râvnită în zilele noastre, continuă să lupte folosind armele ce le sunt la îndemână: mintea şi sufletul. Mângâierea lor în zilele umbrite de norii ignoranţei, ai infatuării, ai aroganţei sunt acele mânuţe calde care le oferă câte o floare, ori zâmbetul sincer şi curat care apare pe chipul micuţilor care aleargă în fiecare dimineaţă să-i întâmpine la poarta şcolii.

În clasă se simt cel mai bine, căci acolo sunt feriţi de răutate şi dispreţ. De multe ori sunt învinuiţi pentru nereuşitele copiilor, pentru comportamentul lor rebel şi dezlănţuit şi atunci sufletul li se umple de tristeţe ştiind câte eforturi stau în spatele acestei ,,îndeletniciri” aparent facile. Impresia multora că munca lor se rezumă la cele patru-şase ore îi pun în faţa unei situaţii nedrepte pentru că ei ştiu că activitatea de pregătire profesională continuă acasă în faţa cărţilor, sau a calculatorului, ei ştiu că organizează serbări, excursii, sau stau în afara orelor de curs pentru a-i pregăti pe elevi, sau pentru a întocmi proiecte de care vor beneficia aceştia.

Şi chiar dacă ei ştiu aceste lucruri, iar rezultatele muncii lor se văd cu uşurinţă, cum pot schimba percepţia unora despre rolul lor în comunitate? Nu pot striga în gura mare, pentru că nu le stă în caracter să epateze, nu se pot plânge, pentru că au demnitate, nu pot riposta, pentru că nu le place răzbunarea.

Un lucru este însă cert. Nimeni şi nimic nu-i va face să renunţe, ori să se resemneze, pentru că au la îndemână cele mai importante arme: mintea şi sufletul. Şi mai presus de ambiţie şi determinare ei sunt conştienţi că trebuie să-şi împlinească menirea, aceea de a forma şi educa OAMENI ADEVĂRAŢI….pentru că DUMNEZEU i-a trimis pe Pământ cu un scop anume, acela de a împărţi Lumină şi Căldură.

Dedic acest material colegilor care simt şi gândesc asemeni mie.

Hojda Diana Mihaela