ianuarie 30, 2008

Evidenta persoanelor

Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

În viitorul apropiat în comuna Periam va funcţiona Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor în clădirea alăturată sediului primăriei, unde a funcţionat trezoreria.

Serviciul va îndeplini atribuţiile ce-i revin pentru locuitorii comunelor Periam şi Pesac, în prima etapă, pe linie de:

a) - evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;

b) – eliberare a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;

c) – informatică;

d) – stare civilă;

f) – analiză - sinteză, secretariat – arhivă şi relaţii publice.

Pentru punerea în funcţiune a serviciului au fost efectuate lucrări de reabilitare şi amenajare a spaţiului, urmând a fi finalizate lucrările de reabilitare a instalaţiei de încălzire centrală, instalaţiilor electrice aferente dotării, instalaţiilor şi echipamentelor de transmisie a datelor, precum şi dotarea tehnico - materială a serviciului.

Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, Consiliul Local al comunei Periam – Primăria comunei Periam organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din H.G. 1209/2003, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează:

1. Consilier I Asistent – 1 post - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 22.02.2008, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Periam, comuna Periam, nr. 896, cod poştal: 307315, judeţul Timiş;

  • proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2008, orele 10,00;

  • interviul se va susţine în data de de 06.03.2008, orele 10,00.

2. Informatician - Inspector I Asistent- 1 post - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 22.02.2008, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Periam, comuna Periam, nr. 896, cod poştal: 307315, judeţul Timiş;

  • proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2008, orele 12,00;

  • interviul se va susţine în data de de 06.03.2008, orele 12,00.

3. Referent III Principal – 2 posuri - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 22.02.2008, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Periam, comuna Periam, nr. 896, cod poştal: 307315, judeţul Timiş;

  • proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2008, orele 14,00;

  • interviul se va susţine în data de de 06.03.2008, orele 14,00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriri comunei Periam


Autor text: Primăria Periam

Strategia de dezvoltare

Fragment din "Strategia de dezvoltare sustenabilă a comunei Periam":

Strategia de Dezvoltare Sustenabilă pe termen mediu a comunei Periam este o premieră propusă spre realizare de primarul comunei Periam în parteneriat cu ,,Fundaţia Pro Periam”.

Strategia se doreşte a fi un instrument necesar dezvoltării armonioase a comunei care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor integrării în Uniunea Europeană în scopul asigurării creşterii calităţii vieţii cetăţenilor la standarde moderne, într-un mediu prosper şi participativ.

Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare s-a avut în vedere respectarea unor principii esenţiale:

 • lucrul în parteneriatul creat şi lărgirea permanentă a acestuia prin invitarea unui număr cât mai mare de reprezentanţi din toate domeniile de activitate ale comunei;

 • realizarea unui concept strategic care să obţină acceptul grupului de parteneriat;

 • prezentarea, validarea şi amendarea rezultatelor obţinute de către Consiliul Local, forţele politice active şi cetăţenii comunei Periam;

Elaborarea strategiei de dezvoltare este primul pas din lungul proces de dezvoltare sustenabilă a comunei în vederea asigurării condiţiilor de schimbare atât la nivel local, dar şi naţional, european şi global pentru crearea caracterului continuu şi ciclic al procesului.

Implementarea strategiei presupune:

 • continuarea procesului de planificare strategică prin elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune;

 • monitorizarea continuă a procesului de implementare;

 • evaluarea rezultatelor obţinute;

 • actualizarea anuală a acesteia pentru a adapta Strategia şi planurile de acţiune la condiţiile în schimbare.

Elaborarea Strategiei a avut un caracter sistemic pentru a crea o viziune coerentă şi fezabilă asupra dezvoltării comunei Periam în următorii 10 ani, precum şi a mecanismelor prin care această viziune să poată fi realizată.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a avut loc prin:

 • evaluarea potenţialului economico – social al comunei;

 • realizarea analizei de nevoi;

 • convenirea misiunii strategiei;

 • convenirea direcţiilor strategice de dezvoltare;

 • elaborarea sistemului de obiective, măsuri de intervenţie şi principalii indicatori de verificare a rezultatelor.

Mai jos puteti citi documentul complet.

Read this doc on Scribd: Strategia Periam

Text articol: Primăria Periam

ianuarie 17, 2008

Caminul Cultural Periam

În anul 2007 au continuat lucrările de reabilitare a Căminului Cultural din Periam, care au însumat peste 420.000 Ron. Acestea au vizat:
 • Înlocuirea învelitorii şi repararea şarpantei;

 • Reparaţii şi finisaje exterioare;

 • Înlocuirea tâmplăriei din lemn interioare şi exterioare cu tâmplărie PVC;

 • Reparaţii şi finisaje interioare;

 • Înlocuirea podelelor din lemn cu podele din gresie;

 • Reabilitarea grupului sanitar interior;

 • Reabilitarea instalaţiilor sanitare;

 • Dotare cu instalaţii de sonorizare;

Împreună cu realizarea lucrărilor de reabilitare a instalaţiilor electrice şi a sistemului de încălzire, amenajările executate au creat condiţiile desfăşurării activităţilor culturale de la sfârşitul anului: Serbările de Crăciun ale şcolilor şi grădiniţei, Revelion 2008, etc.

În prezent se continuă lucrările de reabilitare interioare, urmând ca reabilitarea completă să fie finalizată în cursul acestui anPrimăria comunei Periam
Promotor Local
Florian Marica


Pesac - infrastructura

Implementarea proiectului de mică infrastructură ,,Condiţii mai bune pentru toţi prin muncă şi colaborare’’, în localitatea Pesac


Primăria comunei Periam, a implementat în localitatea Pesac, proiectul ,,Condiţii mai bune pentru toţi, prin muncă şi colaborare” care a avut ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai a 146 de familii de romi din localitatea Pesac, în anul 2007, prin asigurarea apei potabile şi a infrastructurii de transport.

Proiectul a fost finanţat de către Agenţia Naţională pentru Romi în cadrul Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

Obiectivul general al proiectului a prevăzut crearea unui parteneriat responsabil social între comunitatea de romi din localitatea Pesac şi administraţia locală a comunei Periam, în vederea implicării active a partenerilor atât în faza de pregătire cât şi în faza de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat participarea activă a comunităţii de romi din localitatea Pesac la îmbunătăţirea condiţiilor socio – economice prin implicarea în activităţile de execuţie ale proiectului privind facilitarea accesului la apă potabilă şi infrastructura de transport, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai a 460 persoane prin aceste facilităţi.

Bugetul proiectului a fost de 158.320 Ron, din care: 119.958 Ron contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi şi 38.362 Ron contribuţie proprie a Primăriei Periam.

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

- realizarea a 3 (trei) puţuri forate, echipate cu pompe manuale, pentru alimentare cu apă potabilă în comunitatea de romi;

- reabilitarea prin pietruire a 1900 ml de drum stradal, în comunitatea de romi;

- 3 locuitori de etnie romă din localitatea Pesac angajaţi pe perioada de derulare a

proiectului, în vederea executării lucrărilor.


Primăria comunei Periam

Promotor Local

Florian Marica

Pesac - comuna (2)

Localitatea Pesac - COMUNĂ

Localitatea Pesac se află amplasată în vestul ţării, în nord – vestul Câmpiei Banatului, într-o subdiviziune a Câmpiei Mureşului, denumită Câmpia Galaţcăi, la 6 km de Periam pe Dj 692 spre Dn 6. Teritoriul localităţii se învecinează la sud – est cu teritoriul localităţii Periam, la sud cu teritoriul comunei Sandra, la vest cu teritoriul comunei Lovrin si la nord cu teritoriul comunei Sanpetru Mare.

Data de înfiinţare a localităţii Pesac este 16 Octombrie 1768. În anul 1774, deci după şase ani, localitatea Pesac figurează deja în documentele cărţii funciare ale circumscripţiei Cenad , de care depindea ca „walachisches dorf” (sat românesc). Din 1778 Banatul a fost încorporat Ungariei, astfel că din anul 1779, comuna Pesac făcea parte din comitatul Torontal.

Pesacul a funcţionat ca şi comună de sine stătătoare de la înfiinţare până în anul 1968. Prin organizarea administrativ teritorială din acea vreme a devenit sat aparţinător comunei Periam.

În prezent, localitatea Pesac are 2162 locuitori şi 918 locuri de casă, aşezate pe o suprafaţă de 190 ha intravilan. Ca şi instituţii, în Pesac funcţionează Şcoala cu clasele I – VIII, Dispensar uman, farmacie, etc.

În anul 2008, localitatea Pesac a fost declarată COMUNĂ, astfel, că după 40 de ani, localitatea revine la vechea formă de organizare.

Declararea comunei a fost posibilă datorită eforturilor susţinute depuse de către doamna primar Rodica Boancăş, de când a ajuns în fruntea comunei Periam, cu sprijinul nemijlocit al reprezentanţilor Partidului Democrat din teritoriu.

Îi dorim să aibă parte de multe progrese pentru binele întregii comunităţi pesăcane.

.

Autor: Primăria comunei Periam


ianuarie 14, 2008

Plati electronice

După ce în localitatea Periam s-au putut ridica bani cu cardul de la bancomatul (ATM) instalat în incinta Bancpost, acum periamoşenii au posibilitatea să şi efectueze plăţi cu cardul la supermarketul Carmely din centru. Sunt acceptate carduri Visa si Mastercard.

Autor: Cristi Mirea
Foto: Cristi Mirea

Pesac e comuna

Conform ordinului 58 din 11 ianuarie 2007 prefectul judetului Timis a anuntat ca din data de 12 ianuarie Pesac nu mai este sat ci a fost ridicat la rangul de comuna. Pana la alegerile finale pentru primari, provizoriu au fost numiti Cornel Toma ca primar, iar Iosif Pintea drept viceprimar. Mai jos puteti citi oridinul oficial:

"R O M Â N I A
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TIMIŞ


ORDIN
privind delegarea atribuţiilor de primar şi viceprimar
la comuna nou înfiinţată Pesac, judeţul Timiş


Prefectul Judeţului Timiş;
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 369 din 21 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Pesac prin reorganizarea comunei Periam, judeţul Timiş;
Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 369/2007 precum şi necesitatea gestionării activităţii curente în comuna Pesac;
În temeiul prerogativelor conferite de art. 32 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, emite prezentul

ORDIN

Art.1. Începând cu data de 11.01.2008 şi până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale, se deleagă domnul Toma Cornel pentru a îndeplini atribuţiile de primar la comuna Pesac, judeţul Timiş.

Art. 2. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de viceprimar al comunei Pesac, până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale, se deleagă domnul Pintea Iosif.

Art.3. Delegaţii împuterniciţi vor gestiona toate problemele curente, inclusiv realizarea activităţilor prevăzute la art. 4 din Legea 374/2007 şi vor îndeplini atribuţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale în comuna Pesac.
Operaţiunile de predare - preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Periam şi domnul Toma Cornel delegat cu atribuţii de primar al comunei Pesac.

Art. 4. Prezentul ordin se comunică:
- Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Primăriei comunei Periam;
- Mass - Media locală;
- Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ;
- Celor în cauză.


PREFECT,
OVIDIU - VIRGIL DRĂGĂNESCUTimişoara, 11.01.2008
Ordin nr. 58"

Autor: Cristi Mirea
Sursa: Valentin Handro