februarie 20, 2008

Centru de zi pt romi

Pe portalul www.agenda.ro a fost publicat un articol prin care aflăm că în localitatea Periam s-a deschis în premieră primul Centru de zi pentru copii romi. Acesta a fost un proiect realizat de Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara şi Primăria Periam.

Pentru a citi întregul articol cu mai multe detalii despre acest proiect click aici.

Sursa: www.agenda.ro

Poarta cimitir furata

Pe portalul online www.agenda.ro apărut un articol care anunţă că poliţia Periam a început urmărirea penală a unei persoane care a furat poarta de la cimitir pentru a valorifica metalul ca fier vechi. Incidentul a avut loc în luan decemrbie 2007.

Pentru a citi articolul complet click aici.

Sursa: www.agenda.ro

februarie 14, 2008

Zona agrement Periam Port

ARIA PROTEJATA LUNCA MURESULUI - Zona de agrement Periam Port


Parcul Natural Lunca Mureşului a fost instituit în aval de municipiul Arad până la graniţa cu Ungaria, de-a lungul râului Mureş. Conform HG nr. 2151 din 2004 a fost declarat în mod oficial Parcul Natural Lunca Mureşului pe o suprafaţă de 17.166 ha.

Scopul principal al acestei arii este de a proteja şi a conserva diversitatea habitatelor şi a peisajului ce există în această regiune, prin măsuri care vor avea menirea de a încuraja menţinerea ecosistemelor terestre şi acvatice, de a promova folosirea unei agriculturi biologice şi produsele ei pe piaţă, de a susţine protecţia adecvată şi managementul durabil al sistemelor periclitate de apă dulce, precum şi de a dezvolta turismul în armonie cu principiile conservării naturii şi folosirii durabile.


Această zonă este un ecosistem tipic de zonă umedă cu ape curgătoare şi stătătoare, cu soluri aluviale, galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie şi şleauri de câmpie, important loc de cuibărire şi pasaj pentru peste 200 de specii de păsări, multe dintre ele fiind sub un regim strict de protecţie pe plan internaţional. Dintre acestea iese în evidenţă acvila ţipătoare mică (Aquilla pomarina) care a fost aleasă ca simbol avifaunistic al parcului natural, deşi efectivele sale sunt reduse în prezent.

In cursul anului 2007 a fost legiferat Situl Natura 2000 – Lunca Muresului Inferior (SPA), care se suprapune peste suprafaţa ariei protejate pentru protejarea a 47 specii de pasari cuprinse in Directiva Pasări. Recunoasterea sitului ca valoare naturala deosebita va conduce la cresterea posibilitatilor de dezvoltare a turismului ecologic, dezvoltarea produselor naturale locale care pot deveni marci recunoscute.

Administrarea Parcului Natural Lunca Mureşului este asigurată de către Directia Silvica Arad – Parcul Natural Lunca Muresului, al cărui Comitet Consultativ este constituit din 35 membri, persoane juridice care au diverse interese în cadrul Ariei Protejate. Primăria comunei Periam este membru al Comitetului Consultativ şi membru al Consiliului Director al Comitetului Consultativ pentru o perioadă de 3 ani.

Instituirea ariei naturale protejate a condus la elaborarea Planului de Marketing şi a Planului de Management de către administratorul parcului. Planul de marketing pentru ecoturism în Parcul Natural Lunca Mureşului, prin analiza SWOT, evidenţiază ca puncte slabe ale ariei: ,,accesibilitate uşoară a parcului; turism de week-end necontrolat; tăieri de arbori; braconaj; comunităţi locale needucate din punct de vedere ecologic”, dar şi ameninţări, precum: ,,dezvoltarea economică; inexistenţa unui plan naţional de educare din punct de vedere ecologic în şcoli, şi nu numai; practicarea unui turism haotic, necontrolat; tăieri de arbori”.

Planul de Marketing promovează ecoturismul, care, în conceptul administraţiei parcului, poate fi definit ca fiind acea formă de turism care implică un impact scăzut asupra mediului, contribuie la conservarea speciilor şi habitatelor (prin profitul obţinut în urma practicării, educaţia ecologică şi conştientizarea participanţilor şi prin sprijinul viitor din partea acestora) şi aduce beneficii pentru comunităţile locale.

Zona administrativă a comunei Periam din Periam Port prezintă ample activităţi umane în diverse domenii: agricultură, creşterea animalelor, extracţie şi sortare agregate minerale, turism de week-end, alimentaţie publică, hotelieră, etc. Activităţile desfăşurate conduc în permanenţă la poluarea accentuată a mediului cu deşeuri solide menajere. Nu există un sistem de colectare al apelor uzate menajere provenite din casele de vacanţă sau locuinţe, fiind prezente numeroase latrine uscate în albie. O parte din drumurile de acces sunt deteriorate sau impracticabile pe timpuri cu intemperii. Exploatarea produselor de balastieră a condus la deteriorarea drumurilor şi a malurilor, precum şi la dispariţia plajei utilizată de locuitori. De asemenea, activitatea induce o mare poluare fonică a zonei. Inexistenţa unor spaţii de campare conduc la utilizarea focului deschis şi poluarea zonelor utilizate cu deşeuri menajere. Desfăşurarea activităţilor multiple a condus la creşterea tăierilor necontrolate de arbori, lăstăriş, etc.

Planul de management amplasează zona Periam Port în zonele cu risc mare de poluare datorate ,,Turismului de week-end” sau „de recreare” care, pe lângă cel datorat localnicilor, are un mare impact asupra parcului. Deoarece zona este amplasată foarte aproape comuna Periam, şi chiar de oraşele Sînnicolau Mare şi Timişoara, şi fiindcă este uşor accesibilă cu autovehiculele, mulţi vizitatori o folosesc pentru turismul de week-end, de recreare sau de picnic. Urmare a acestui fapt, în zonă şi pădure se debarasează foarte multe deşeuri la întâmplare, se fac vetre de foc şi nu în puţine cazuri se intră cu maşinile în pădure. Acest tip de turism haotic, necontrolat are un impact negativ însemnat asupra naturii, astfel ,,… în această categorie de turism se încadrează şi cele două zone de agrement din parc – Insula a III-a şi Periam Port…... ”.

Fauna din Lunca MureşuluiDezvoltarea durabilă a zonei de agrement, din punct de vedere al administraţiei locale în concordanţă cu prevederile legislative ale parcului, a fost demarată la sfârşitul anului 2006, când prin Hotărârea Consiliului Local Periam nr. 91 din 21.09.2006 au fost aprobate proiectele prioritare de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2007 – 2013.

1. Dezvoltarea zonei de agreement în vederea materializarii turismului ecologic in Aria Protejata, care prevede reabilitarea infrastructurii rutiere în incinta zonei, construire unei zone de campare cu asigurarea serviciilor sociale specifice zonelor naturale protejate, construirea unui popas prevazut cu utilitati si conditii optime de utilizare a focului, crearea conditiilor de turism nautic, hipoturism si cicloturism.

2. Reabilitarea Dc 30 Periam - Periam Port in vederea asigurarea accesului in conditii optime de confort si siguranta in zona de agrement a comunei Periam.

3. Reabilitarea pod plutitor pentru traversare raul Mures la Periam Port, pentru facilitarea traversării râului de către mijloace de transport cu gabarit ridicat.

Măsurile de dezvoltare a zonei au fost aprobate de Consiliul Local al comunei Periam şi se vor desfăşura prin colaborarea dintre Primarai Periam şi Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului.

,,Strategia de dezvoltare sustenabilă a comunei Periam”, aprobată prin H.C.L. nr.33 din 09.03.2007, prevede dezvoltarea zonei de agrement în cadrul Direcţiei de dezvoltare strategică II - ,,Dezvoltarea mediului economic competitiv, beneficiind de o infrastructura moderna si cu un mediu înconjurător curat’’, Obiectiv 2.2.- ,,Dezvoltarea turismului ca sursă a dezvoltării economice’’, şi anume : ,,Modernizarea zonei de agrement Periam Port în Parcul Natural Lunca Mureşului menită să atragă pentru petrecerea timpului liber populaţia localităţilor învecinate’’, precum şi ,,Includerea localităţii Periam Port în circuitul turismului rural’’.

Faţă de cele prezentate, Primăria comunei Periam a demarat diferite acţiuni în vederea atingerii obiectivelor propuse, acţiuni care vizează obţinerea finanţării din diverse surse. Astfel a fost concretizat parteneriatul cu Primăria oraşului Mako, Ungaria în vederea derulării în comun a unui proiect care vizează dezvoltarea zonei de agrement Periam Port în partea română prin aplicarea unor măsuri de protejare a mediului, precum şi continuarea măsurilor implementate în Mako, prin două componente majore în ambele ţări, şi anume:

- Conştientizarea comunităţilor pentru menţinerea biodiversităţii, componentă, care în zona Periam Port presupune amenajarea traseelor de studiu şi a punctelor de observaţie la inăltime pentru studierea florei si faunei Luncii Muresului;

- Crearea infrastructurii necesare asigurării condiţiilor de agrement, care în zona Periam Port prevede:

  • Construirea unui centru multifuncţional de informare si promovare;

  • Amenajarea de locuri de campare, terenuri de sport , puncte sanitare,

  • Construire debarcader şi garaj pentru bărci;

  • Amenajarea unui ştrand;

  • Construirea drumuri alei si parcări

  • Foraje pentru asigurarea apei potabile, construirea de reţele apă canal si a fosei septice

Propunerile de realizarare a obiectivelor de infrastructură pentru agrement şi constientizare a comunităţilor au fost aprobate prin 2 (două) Hotărâri ale Consiliului Local Periam, şi anume: H.C.L. 99 din 14.09.2007 şi H.C.L. 139 din 19.12.2007.


Sursa: Primaria Periam, Slide show creat de primaria Periam

februarie 10, 2008

Periamoseni vs. Enel

Sâmbătă, 9 februatie 2008, PNL Periam a organizat o acţiune de strângere semnături de la persoanele nemulţumite de problemele din ultima perioadă legate de reţeaua de curent electric care se defectează tot mai des. Plângerea împreună cu semnăturile vor fi trimise la societatea Enel spre soluţionare. Dacă nu se va soluţiona problema, PNL Periam va sesiza problema la agenţia regională a Protecţiei Consumatorului.
Pe prima pagină a sitului www.periam.go.ro am organizat un sondaj prin care vă puteţi exprima părerea referitor la această problemă.

Autor: Cristi Mirea
Sursa: PNL Periam

februarie 05, 2008

Intreruperi curent electric

În ultimele luni pe raza localitătii Periam întreruperile de curent electric au devenit tot mai dese. Sunt zile în care curentul este întrerupt de mai multe ori. Desi eu doar în week-end sunt în Periam, pot spune că în ultima lună în fiecare sâmbătă si duminică s-a întrerupt curentul electric cel putin o dată pe zi.

Autor: Cristi Mirea

Periam pe internet

Am navigat putin pe internet si am găsit câteva articole referitoare la localitatea Periam.

Pe situl www.artri.ro se poate citi un articol despre accidentul feroviar care a avut loc la trecerea de cale ferată de lângă Lovrin pe ruta de cale ferată Periam - Lovrin. Click aici pt a citi articolul. Si cotidianul Renasterea Bănăteană scrie despre acest accident în acest articol.

Pe situl www.renasterea.ro al cotidianului Renasterea Bănăteană este un articol cu titlul "
La Periam, consilierii participă, dar nu se bagă!". Click aici pentur a citi articolul.

Un articol despre persoanele de etnie romă din localitatea Periam apărut pe www.renasterea.ro puteti citi aici. Pe situl
www.banaterra.eu se poate descarca un document pdf despre romii din Periam si Satchinez. Click aici pentru download.

Date culese de Cristi Mirea.