ianuarie 30, 2008

Strategia de dezvoltare

Fragment din "Strategia de dezvoltare sustenabilă a comunei Periam":

Strategia de Dezvoltare Sustenabilă pe termen mediu a comunei Periam este o premieră propusă spre realizare de primarul comunei Periam în parteneriat cu ,,Fundaţia Pro Periam”.

Strategia se doreşte a fi un instrument necesar dezvoltării armonioase a comunei care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor integrării în Uniunea Europeană în scopul asigurării creşterii calităţii vieţii cetăţenilor la standarde moderne, într-un mediu prosper şi participativ.

Pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare s-a avut în vedere respectarea unor principii esenţiale:

 • lucrul în parteneriatul creat şi lărgirea permanentă a acestuia prin invitarea unui număr cât mai mare de reprezentanţi din toate domeniile de activitate ale comunei;

 • realizarea unui concept strategic care să obţină acceptul grupului de parteneriat;

 • prezentarea, validarea şi amendarea rezultatelor obţinute de către Consiliul Local, forţele politice active şi cetăţenii comunei Periam;

Elaborarea strategiei de dezvoltare este primul pas din lungul proces de dezvoltare sustenabilă a comunei în vederea asigurării condiţiilor de schimbare atât la nivel local, dar şi naţional, european şi global pentru crearea caracterului continuu şi ciclic al procesului.

Implementarea strategiei presupune:

 • continuarea procesului de planificare strategică prin elaborarea şi aplicarea planurilor de acţiune;

 • monitorizarea continuă a procesului de implementare;

 • evaluarea rezultatelor obţinute;

 • actualizarea anuală a acesteia pentru a adapta Strategia şi planurile de acţiune la condiţiile în schimbare.

Elaborarea Strategiei a avut un caracter sistemic pentru a crea o viziune coerentă şi fezabilă asupra dezvoltării comunei Periam în următorii 10 ani, precum şi a mecanismelor prin care această viziune să poată fi realizată.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a avut loc prin:

 • evaluarea potenţialului economico – social al comunei;

 • realizarea analizei de nevoi;

 • convenirea misiunii strategiei;

 • convenirea direcţiilor strategice de dezvoltare;

 • elaborarea sistemului de obiective, măsuri de intervenţie şi principalii indicatori de verificare a rezultatelor.

Mai jos puteti citi documentul complet.

Read this doc on Scribd: Strategia Periam

Text articol: Primăria Periam