ianuarie 17, 2008

Pesac - comuna (2)

Localitatea Pesac - COMUNĂ

Localitatea Pesac se află amplasată în vestul ţării, în nord – vestul Câmpiei Banatului, într-o subdiviziune a Câmpiei Mureşului, denumită Câmpia Galaţcăi, la 6 km de Periam pe Dj 692 spre Dn 6. Teritoriul localităţii se învecinează la sud – est cu teritoriul localităţii Periam, la sud cu teritoriul comunei Sandra, la vest cu teritoriul comunei Lovrin si la nord cu teritoriul comunei Sanpetru Mare.

Data de înfiinţare a localităţii Pesac este 16 Octombrie 1768. În anul 1774, deci după şase ani, localitatea Pesac figurează deja în documentele cărţii funciare ale circumscripţiei Cenad , de care depindea ca „walachisches dorf” (sat românesc). Din 1778 Banatul a fost încorporat Ungariei, astfel că din anul 1779, comuna Pesac făcea parte din comitatul Torontal.

Pesacul a funcţionat ca şi comună de sine stătătoare de la înfiinţare până în anul 1968. Prin organizarea administrativ teritorială din acea vreme a devenit sat aparţinător comunei Periam.

În prezent, localitatea Pesac are 2162 locuitori şi 918 locuri de casă, aşezate pe o suprafaţă de 190 ha intravilan. Ca şi instituţii, în Pesac funcţionează Şcoala cu clasele I – VIII, Dispensar uman, farmacie, etc.

În anul 2008, localitatea Pesac a fost declarată COMUNĂ, astfel, că după 40 de ani, localitatea revine la vechea formă de organizare.

Declararea comunei a fost posibilă datorită eforturilor susţinute depuse de către doamna primar Rodica Boancăş, de când a ajuns în fruntea comunei Periam, cu sprijinul nemijlocit al reprezentanţilor Partidului Democrat din teritoriu.

Îi dorim să aibă parte de multe progrese pentru binele întregii comunităţi pesăcane.

.

Autor: Primăria comunei Periam