ianuarie 30, 2008

Evidenta persoanelor

Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

În viitorul apropiat în comuna Periam va funcţiona Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor în clădirea alăturată sediului primăriei, unde a funcţionat trezoreria.

Serviciul va îndeplini atribuţiile ce-i revin pentru locuitorii comunelor Periam şi Pesac, în prima etapă, pe linie de:

a) - evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;

b) – eliberare a paşapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor;

c) – informatică;

d) – stare civilă;

f) – analiză - sinteză, secretariat – arhivă şi relaţii publice.

Pentru punerea în funcţiune a serviciului au fost efectuate lucrări de reabilitare şi amenajare a spaţiului, urmând a fi finalizate lucrările de reabilitare a instalaţiei de încălzire centrală, instalaţiilor electrice aferente dotării, instalaţiilor şi echipamentelor de transmisie a datelor, precum şi dotarea tehnico - materială a serviciului.

Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, Consiliul Local al comunei Periam – Primăria comunei Periam organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (2) din H.G. 1209/2003, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, după cum urmează:

1. Consilier I Asistent – 1 post - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 22.02.2008, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Periam, comuna Periam, nr. 896, cod poştal: 307315, judeţul Timiş;

  • proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2008, orele 10,00;

  • interviul se va susţine în data de de 06.03.2008, orele 10,00.

2. Informatician - Inspector I Asistent- 1 post - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 22.02.2008, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Periam, comuna Periam, nr. 896, cod poştal: 307315, judeţul Timiş;

  • proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2008, orele 12,00;

  • interviul se va susţine în data de de 06.03.2008, orele 12,00.

3. Referent III Principal – 2 posuri - Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor Periam.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:

  • dosarele de înscriere a candidaţilor la concurs se depun până la data de 22.02.2008, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Periam, comuna Periam, nr. 896, cod poştal: 307315, judeţul Timiş;

  • proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2008, orele 14,00;

  • interviul se va susţine în data de de 06.03.2008, orele 14,00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Primăriri comunei Periam


Autor text: Primăria Periam