ianuarie 17, 2008

Pesac - infrastructura

Implementarea proiectului de mică infrastructură ,,Condiţii mai bune pentru toţi prin muncă şi colaborare’’, în localitatea Pesac


Primăria comunei Periam, a implementat în localitatea Pesac, proiectul ,,Condiţii mai bune pentru toţi, prin muncă şi colaborare” care a avut ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai a 146 de familii de romi din localitatea Pesac, în anul 2007, prin asigurarea apei potabile şi a infrastructurii de transport.

Proiectul a fost finanţat de către Agenţia Naţională pentru Romi în cadrul Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor.

Obiectivul general al proiectului a prevăzut crearea unui parteneriat responsabil social între comunitatea de romi din localitatea Pesac şi administraţia locală a comunei Periam, în vederea implicării active a partenerilor atât în faza de pregătire cât şi în faza de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat participarea activă a comunităţii de romi din localitatea Pesac la îmbunătăţirea condiţiilor socio – economice prin implicarea în activităţile de execuţie ale proiectului privind facilitarea accesului la apă potabilă şi infrastructura de transport, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai a 460 persoane prin aceste facilităţi.

Bugetul proiectului a fost de 158.320 Ron, din care: 119.958 Ron contribuţia Agenţiei Naţionale pentru Romi şi 38.362 Ron contribuţie proprie a Primăriei Periam.

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

- realizarea a 3 (trei) puţuri forate, echipate cu pompe manuale, pentru alimentare cu apă potabilă în comunitatea de romi;

- reabilitarea prin pietruire a 1900 ml de drum stradal, în comunitatea de romi;

- 3 locuitori de etnie romă din localitatea Pesac angajaţi pe perioada de derulare a

proiectului, în vederea executării lucrărilor.


Primăria comunei Periam

Promotor Local

Florian Marica