decembrie 01, 2009

Mesaj de 1 decembrie din partea primarului

De Ziua Naţională, românii trăiesc momente de mare încărcătură emoţională. Acest lucru a intrat în firea lucrurilor. De 91 ani, 1 decembrie este invocat ori de câte ori se vorbeşte de importanţa coeziunii naţionale sau de formarea statului naţional al românilor. A fost momentul de angajament maxim al românilor, după 50 ani de confruntări social-politice, de-o parte şi alta a Carpaţilor.

"Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne o pagină sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid - este faptă istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan izvorât cu putere din adâncurile conştiinţei unităţii neamului", care a rămas vie, chiar şi după ani de comunism.

Acest lucru ne obligă astăzi să privim cu mare responsabilitate moştenirea politică şi ideologică pe care o avem de la înaintaşii noştrii, întemeietorii Românieni Mari. Chiar dacă, în aproape un veac trecut de atunci, istoria nu s-a dovedit mereu prietenoasă cu această construcţie politică, astăzi, mai mult ca oricând, avem obligaţia morală atât faţă de strămoşii noştrii, cât şi pentru copiii copiilor noştri de a lupta, a apăra ceea ce ne revine şi ducerea la îndeplinire a proiectelor de care comuna noastră are nevoie în viitor. Acum trebuie să fim mai uniţi ca niciodată.

Cu respect,
Rodica Boancăş - primarul comunei Periam.