aprilie 02, 2009

Lucrarti canalizare (12)

Pe porţiunea din centru a reţelei de canalizare s-a betonat zona din jurul căminelor de vizitare.