mai 12, 2008

Reabilitare iluminat public

In urma cu o luna au inceput lucrarile de reabilitare a sistemului de iluminat public in comuna Periam. Iluminatul public în comuna Periam nu corespundea cerinţelor prevăzute în SR 13433, cu privire la condiţiile de iluminat pentru căi de circulaţie, datorită montării corpurilor de iluminat din loc în loc, corpuri vechi neperformante, cu randamente optice inferioare. De asemenea reţeauă electrică de iluminat nu corespundea, căderilor de tensiune foarte mari fiind impusa reechilibrarea circuitelor prin montarea de puncte de aprindere noi şi modernizarea unora vechi. Prin reabilitarea iluminatului în comuna Periam s-a urmărit montarea de corpuri noi de iluminat moderne şi obţinerea unui iluminat optim care să corespundă cerinţelor actuale, si anume: - iluminare uniformă - niveluri de iluminare conforme cu nivelurile minime de iluminare impuse de standarde pentru fiecare categorie de drum - siguranţa pietonilor şi securitatea traficului. Iluminatul public era asigurat, in intreaga comuna, de 459 lampi, dintre care 351 bucati erau vechi, deschise sau cu dispersoare opace si cu consum mare de energie, avand putere instalata de 70.762 Kw. In urma reabilitarii, iluminatul public este asigurat de 674 corpuri de iluminat cu grad de protectie la partea optica si lampi cu descarcare in vapori de mercur, cu o putere instalata de 64.675 Kw. Pe langa aceste lucrari, au fost modernizare trei puncte de aprindere si montate inca doua. Eficienta lucrarilor de reabilitare se constata in consumul de energie electrica facturat pentru iluminatul public. Daca in luna precedenta inceperii lucrarilor de reabilitare, suma facturata a fost de 8.400 ron, in luna urmatoare, cand lucrarile erau executate in proportie de 70 %, consumul a ajuns doar la 6.300 ron.

Text si foto: Primaria comunei Periam