aprilie 17, 2014

Chestionar Strategia de dezvoltare a comunei Periam 2014 - 2020


Primăria comunei Periam elaborează Strategia de dezvoltare a comunei Periam 2014 - 2020. Prioritare pentru analiză sunt identificarea problemelor şi cunoaşterea opţiunilor dumneavoastră pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în comuna Periam.

Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a strategiei. Pentru completarea acestuia veţi avea nevoie între 5-10 minute. Chestionarele sunt anonime. Veţi putea completa chestionarele online până la data de 30.04.2014.
Pentru a completa chestionarul click aici.