octombrie 08, 2012

Cereri sprijin in caz de calamntitati naturale

Producătorii agricoli care lucrează terenuri agricole beneficiază de sprijin în caz de calamităţi naturale, respectiv de suma de 100 lei/ha pentru o suprafaţă maximă de 10 ha.

În acest scop, producătorii agricoli trebuie să fie înscrişi în registrul de evidenţă la APIA, să completeze o cerere de solicitare a ajutorului de MINIMIS şi să anexeze o copie a actului de identitate şi un extras de cont. Toate aceste documente se vor depune la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei Periam (persoană de contact d-na Nicolescu Olimpia) în vederea predării acestora la Direcţia Agricolă Timiş.