noiembrie 28, 2011

O casuta pentru o vrabiuta - decernarea premiilor

În luna noiemnrie elevii ciclului primar al Liceului Teoretic Periam au putut sã construiascã din nou cãsute pentru vrãbiute. Astfel între 1 si 28 noiembrie 2011 au intrat în concurs 11 cãsute.


Juriul format din cadre dicactice ale ciclului primar si reprezentanti ai Fundatiei Pro Periam a avut misiunea grea de a alege cãstigãtorii concursului. În grila de evaluare au fost 3 criterii de evaluare: aspectul, materialul din care s-a realizat si mãrimea (ultimele douã criterii fiind impuse prin regulamentul concursului).

Astfel pe 28 noiembrie 2011 au fost desemnati urmãtoarii cãstigãtori:

Locul I - Novac Raul
Locul II - Tomeniuc Jose-Miguel
Locul III - Câmpean Amalia