septembrie 20, 2011

Bani de liceu - acte necesare

Pentru efectuarea anchetei sociale necesară în vederea acordării sprijinului financiar “Bani de liceu” sunt necesare următoarele:

- acte de identitate – buletin sau carte de identitate – dovezi privind venitul realizat pentru totţi membrii familiei (inclusiv fraţi şi surori majori care locuiesc împreună) – adeverinţe de salariu, adeverinţe venit impozabil (Finanţe Sânnicolau Mare) – certificat emis de către serviciul impozite şi taxe din cadrul primăriei Periam din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri impozabile (case, apartamente, terneuri intravilane, autoturisme, scutere, etc) – adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţele primăriei Periam cu teren agricol în proprietate