iulie 01, 2010

Tineri in Romania

Sub sumele de Jeunnes en Roumanie (Tineri în România), un grup de 23 de tineri din belgia sunt oaspeţii comunei Periam până pe data de 15 iulie.
Tinerii au venit în comuna noastră pe cheltuiala proprie şi îşi oferă serviciile în mod gratuit pentur a ajuta comuna în activităţi ecologice şi sociale. Tinerii vor anima copii de la grădiniţă, vor participa la culegerea de deşeuri de pe raza comunei şi vor ajuta bătrâni din comună cu muncile mai grele. Tineri vor lucra împreună cu elevi ai Liceului Teoretic Periam şi al Fundaţiei "Pro Periam", parteneri la această activitate.
Cum aceşti tineri vor mai fi oaspeţii noştrii pentur încă două săptămâni vă rog să le arătăm cât suntem de ospitalieri şi de înţelegători faţă de eventualele diferenţe culturale.