martie 04, 2010

Alarmare publica

Cetăţeni: în ziua de marţi 23 martie 2010, între orele 12,00 – 12,30 în localitatea Periam se desfăşoară un exerciţiu de ALARMARE PUBLICĂ.

În timpul exerciţiului se verifică cunoaşterea regulilor de comportare la semnalul de alarmare transmis cu sirenele electrice.

Pe timpul acestei activităţi: 
– se vor respecta cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă; 
– păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică; 
– se interzice circulaţia pietonilor şi a vehiculelor; 
– vehiculele în circulaţie se opresc în afara carosabilului; 
– se vor lua măsuri de pază şi siguranţă a avutului public şi privat; 
– cetăţenii cuprinşi în formaţiunile de protecţie civilă, de pompieri, se vor prezenta la locurile stabilite; 
– pe timp de întuneric se vor stinge sau camufla toate sursele de lumină; 
– nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie; 
– nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate; 
– se vor respecta regulile de comportare specifice semnalului de alarmare transmis.

Învăţaţi semnalele de alarmare transmise de protecţia civilă.
Comisia de protecţie civilă a comunei Periam.