ianuarie 05, 2010

Post Politie renovat

Renovarea postului de poliţie Periam s-a sfârşit. După o lună de lucrări s-au izolat pereţii şi s-a reîmpărţit spaţiul obţinându-se încă o încăpere. Acum postul de poliţe dispune de 3 camere.

Ţinând cont că s-au încheiat lucrările de renovare, postul de poliţie s-a mutat din nou în vechea locaţie.


Sursa: www.priamtimperiam.ro