martie 25, 2008

Centru de zi - inaugurare

Centrul de zi pentru copii romi din Periam.

La începutul anului 2008 a avut loc în comuna noastră o premieră pe plan judeţean, prin deschiderea celui dintâi Centru de zi pentru copii romi. Acest proiect, realizat prin parteneriatul dintre Federaţia Caritas a Diacezei Timişoara şi Primaria Periam, s-a concretizat în amenajarea unei case în cadrul căreia sunt găzduiţi de luni până vineri între orele 14,00 – 20,00, cei 22 de elevi romi din clasele I – a şi a II – a de la şcoala din Periam.

Centrul a fost deschis în prezenţa Secretarului Executiv al Fundaţiei Caritas – dl. Herbert Grün, a primarului comunei Periam – d-na Rodica Boancăş, a preotului romano – catolic al Bisericii ,,Sf. Ioan de Nepomuk” din Periam – dl. Mihail Dumitresc, precum şi reprezentanţilor Serviciului de protecţie a copilului din cadrul Consiliului Judeţean Timiş.

Centrul a fost amenajat într-o locaţie privată şi dotat cu mobilier, un număr de cinci calculatoare, jucării, rechizite, etc.

Obiectivele Centrului de zi pentru copii romi din Periam, sunt:

  • evitarea abandonului şcolar în rândul copiilor de etnie romă;

  • creşterea nivelului de educaţie al copiilor de etnie romă;

  • integrarea socială a copiilor cu probleme;

  • creşterea nivelului de trai al familiilor de etnie romă prin asigurarea condiţiilor de participare pe piaţa muncii;

  • promovarea culturii şi tradiţiilor rome.

În timpul programului de funcţionare a centrului, copii beneficiază de două mese zilnice, educaţie în spirit civic, supravegherea şi meditarea temelor, participarea la acţini cultural – educative, etc. Pe lângă acestea, copii beneficiază de excursii anuale cu teme diverse, în special excursii cu caracter educativ – cultural, asigurarea rechizitelor şi a echipamentului şcolar, ş.a.

Funcţionarea centrului este asigurată de un număr de şapte persoane angajate. Salariul acestora este asigurat în parteneriat, şi anume: cinci persoane sun remunerate prin grija Fundaţiei Caritas şi două persoane prin grija Primăriai comunei Periam.


Text & foto: Primaria comunei Periam