iulie 17, 2007

Cultura Periam-Pecica

Săptămânalul "Agenda" de spătămâna aceasta anunţă că s-a încheiat a doua campanie anuală a săpăturilor arheologice de la Pecica efectuate de către un colectiv de arheologi româno-american. În cadrul aestei sesiuni de săpături s-a cercetat nivelul antropic corespunzător culturii Periam -Pecica, manifestare a epocii bronzului carpato-dunărean din prima jumătate a mileniului II î.H.
Mai multe detalii în numărul de săptămâna aceasta a ziarului "Agenda".

Sursa: Agenda